Орієнтовні завдання
ІІ (районного) етапу 2002 року

1. Склеювання прямокутників, 8 балів
Створіть програму rectang.*, що визначить, чи можна з двох даних прямокутників «склеїти» третій.

Кожен рядок вхідного файлу rectang.dat містить 6 натуральних чисел в межах від 1 до 99, розділених прогалинами. Це — розміри трьох прямокутників: спочатку — ширина й висота першого, далі — ширина й висота другого, ще далі — ширина й висота третього. На кожне число відводиться по 3 позиції, причому остання позиція заповнена.

Файл rectang.res утворити з rectang.dat дописуванням у рядки слів так чи ні залежно від того, чи можливо перші два прямокутники «склеїти» вздовж сторін так, щоб отримати третій.

Приклад

rectang.datrectang.res
1 2 1 3 1 5
1 2 1 3 1 6
1 2 1 3 1 5 так
1 2 1 3 1 6 ні

2. Проґресія, 12 балів
Створіть програму sequence.*, що з даної множини n натуральних чисел вибере елементи арифметичної проґресії найбільшої довжини з додатною різницею.

Вхідний файл sequence.dat містить (n+1) натуральне число. Перше з них — n, що не перевищує 32100. Наступні — різні елементи даної множини, що не перевищують 65432.

Кожен рядок вихідного файлу sequence.res має мiстити у вказаному порядку кількість членів шуканої арифметичної проґресії, її найменший перший член та її різницю — по одному варіанту відповіді в кожному рядку у порядку зростання першого члена, а для однакових перших членів — у порядку зростання різниці проґресії.

Приклади

sequence.datsequence.res
4 1 5 6 33 1 2
8 1 5 10 3 6 8 18 30


3 1 2
3 6 2
3 6 12

3. Лабіринт, 15 балів
Вкажіть шлях з центра лабіринту, всі стіни якого збудовано вздовж частин концентричних кіл або їх радіусів.

Вхідний файл labirint.dat містить натуральне число — кількість стін — і четвірки невід'ємних цілих чисел. Кожна з четвірок містить у вказаному порядку полярні координати кінців стінок:

Для кожної такої четвірки можливі лише один з таких двох випадків:

Всі кутові арґументи кратні 4 і не перевищують 360. Всі відстані лежать в межах від 5 до 30 включно.

Створіть програму labirint.*, яка:

Для файлу labirint.dat

3
15 15 92 0
30 30 270 180
15 30 0 0


відповідна схема лабіринту з указаним шляхом назовні (подано «неґатив») має такий вигляд.