Орієнтовні завдання
ІІ (районного) етапу 2011 року

1. Таксомотор
У мiстi таксомотори розвозять пасажирiв певними маршрутами протягом доби. З останньої зупинки маршруту таксомотор «їде в парк» (а не на першу зупинку). Всi зупинки занумеровано натуральними числами в межах вiд 1 до деякого натурального n.

Завдання
Створiть програму tax.*, яка визначить:

Вхідні дані
Перший рядок файла tax.in мiстить у вказаному порядку такі натуральнi числа:
n — кiлькiсть зупинок, що не перевищує 250;
m — кiлькiсть маршрутiв;
t — кiлькiсть хвилин вiд початку доби, коли пасажир починає свiй рух;
a — номер зупинки, з якої вiн починає свiй рух;
b — номер зупинки, на яку вiн хоче потрапити.

Для j в межах вiд 1 до m включно ( j + 1)-ий рядок мiстить трiйки чисел. У кожнiй такiй трiйцi:

Загальна кiлькiсть ланок всiх маршрутiв не перевищує 7800.

Вихідні дані
Перший рядок файлу tax.out має містити у вказаному порядку час припинення подорожi й найменшу вартiсть подорожi для найшвидшого маршруту.
Другий рядок файлу tax.out має містити у вказаному порядку найменший час припинення подорожi й вартiсть подорожi для найдешевшого маршруту.
Для правильної відповіді усі ці числа менші за 654321.

Приклад

tax.intax.out
7 4 1 7 3
3 2 0 4 35 1 2 50 1 3 70 1
5 5 0 6 15 1 4 30 1 5 45 1
7 2 0 2 5 11 6 10 1 7 20 1
7 60 0 2 70 1 6 80 1 7 90 1
70 12
1510 22. Гра «Ряд фішок»
Скiнченну кiлькiсть фiшок розташовано в ряд i вiдповiдним чином занумеровано послiдовними натуральними числами, починаючи з 1. Два гравцi по черзi забирають довiльнi одну або двi фiшки, розташованi поруч (номери яких вiдрiзняються на 1). Переможцем вважають того, хто:
(1) зробить останнiй хiд;
(2) примусить суперника зробити останнiй хiд.

Завдання
Створiть програму game.*, яка для довiльного варiанту гри (1) чи (2) i довiльної позицiї гри визначає всi виграшнi ходи — такi ходи, що ґарантують виграш (за умови правильного продовження гри зi свого боку) незалежно вiд ходiв суперника.

Вхідні дані
Файл game.in мiстить у вказаному порядку:

Вихідні дані
Перший i другий рядки файлу game.out мають мiстити в порядку зростання номери фiшок, забравши якi по однiй або разом з наступною по двi вiдповiдно гравець робить виграшний хiд з позицiї, заданої вхiдними даними. Якщо таких ходiв немає, то вiдповiдний рядок game.out порожнiй. Кожний непорожнiй рядок закiнчується одним пропуском i ознакою кiнця рядка.

Приклади

game.ingame.out
1 1 2 3 4


2
2 1 2 3 4

.
1 1 2 3

2

2 1 2 3


1 2
1 2 3 4 6 7 8 9

6 7 8 9
2 3

3. Календар
Завдання
Встановіть день тижня дати одного року за відомим днем тижня іншої дати цього самого року.

Вхідні дані
Кожний рядок вхiдного файлу calendar.in містить у вказаному порядку 6 чисел:

Вихідні дані
Відповідний рядок вихідного файлу calendar.out містить лише одне натуральне число — номер дня тижня другої дати.

Приклад

calendar.incalendar.out
365 1 1 1 3 1
366 7 18 4 21 1
3
3

Архів прикладів вхідних і вихідних файлів, згаданих в умовах задач, і відкомпільовану програму перевірки правильної взаємодії з системою тестування можна завантажити, натиснувши тут. Для розпакування достатньо змінити розширення на exe та запустити файл на виконання.