Інструкція щодо налаштування
системи тестування KGrader
Зміст
 1. Інсталяція компіляторів
 2. Інсталяція системи перевірки
 3. Налаштування роботи з компіляторами
 4. Завантаження задач
 5. Завантаження робіт учасників
 6. Перевірка робіт учасників
 7. Експорт результатів перевірки
 8. Дії учасника підчас виконання завдань

1. Інсталяція компіляторів
Інсталяція компіляторів полягає в розгортанні відповідного дистрибутиву в доступну для запису теку. Інсталяція 32-бітних компіляторів, використання яких передбачено при проведенні олімпіади, можлива за допомогою відповідних програм, адреси яких у глобальній мережі вказано на сайті kievoi.narod.ru. Надалі шлях до теки встановлення відповідного компілятора будемо позначати %INSTALL_DIR% .

2. Інсталяція системи перевірки
Інсталяція KGrader полягає в розгортанні архіву в доступну для запису теку. Шлях до неї не має містити прогалин на кшталт C:\Program Files\... ! Надалі позначатимемо її (теку) як %KGRADER%. Всередині її має бути створена тека testdir із єдиним файлом simple-check.exe всередині.

3. Налаштування роботи з компіляторами
Щоб налаштувати компілятори, запустіть KGrader та виберіть пункт меню Система / Компілятори. Виділивши потрібний компілятор мишкою, змініть командний рядок в нижньому поля редагування так, щоб він відповідав вашій інсталяції компілятора. Типові налаштування описано у чинному Порядку проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (місто Київ). Для успішної компіляції перший рядок програми учасника має містити коментар з потрібною сигнатурою, описаний там само. Не змінюйте ці стандартні сигнатури компіляторів, інакше зробите неможливою компіляцію робіт учасників. За допомогою кнопок "Видалити" та "Новий" можна змінити набір доступних компіляторів. Натисніть кнопку "Готово" для завершення налаштування.

4. Завантаження задач
Запустіть KGrader, виберіть пункт меню Задачі. За допомогою кнопки Видалити задачу... видаліть всі непотрібні задачі. Потім за допомогою кнопки Додати задачу... додайте всі необхідні задачі. Вам буде запропоновано вказати шлях до файлу task.cfg, який має знаходитись у папці з тестами і містити необхідні відомості про задачу.

Формат файлу task.cfg (дужками [...] позначені цілі числа):

[кількість тестів] [ліміт часу, мс] [ліміт пам'яті, КБ]
[кількість балів за тест 1] [кількість балів за тест 2] ... [кількість балів за останній тест]

Тека, в якій знаходяться тести до задачі, має задовольняти таким вимогам:

Вимоги до програми, що забезпечує перевірку, такі:

Не гарантовано існування чи можливість відкриття відповідних файлів, тому програма має перевіряти це самостійно та виводити в report відповідні діагностичні повідомлення, наприклад,
0 - не вдалось вiдкрити файл вiдповiдей!

5. Завантаження робіт учасників
Щоб завантажити роботи учасників, виберіть пункт меню Система / Завантажити роботи учасників. Вам буде запропоновано вибрати теку, що містить роботи. Пошук робіт учасників буде здійснено всередині цієї теки автоматично. Критерієм пошуку є наявність файлу contest.txt всередині теки з розв'язками. Формат файлу описано у Порядку проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (місто Київ).

6. Перевірка робіт учасників
Щоб перевірити роботи учасників, виділіть необхідних учасників та натисніть Система / Перевірити роботи. Будуть перевірені тільки виділені роботи. Щоб заново перевірити усі роботи, натисніть Система / Заново перевірити УСІ роботи. Протокол перевірки конкретного учасника можна подивитись, двічі клацнувши мишкою по його рядку.

7. Експорт результатів перевірки
Щоб експортувати результати перевірти у форматі html, натисніть Система / Експортувати результат перевірки та вкажіть назву файлу, у якому Ви бажаєте зберегти результати. Файл буде автоматично згенеровано.

8. Дії учасника підчас виконання завдань

 1. Протягом часу, відведеного на задавання питань, створити в робочій теці файл contest.txt і тексти програм (неостаточні версії) згідно з Порядком проведення ІІІ етапу олімпіади та розданими умовами задач.

 2. Завантажити налаштований KGrader і завантажити свою роботу для перевірки (пункт 5 цієї інструкції).

 3. Перевірити свою роботу та ознайомитися з протоколом перевірки (пункт 6 цієї інструкції).

 4. Пересвідчитися у відсутності помилок компіляції.

Зауваження. Результати такої перевірки ніяким чином не вказують на правильність чи неправильність роботи програми учасника, а лише на коректність взаємодії з системою перевірки.

У разі неможливості виконання будь-якого з перелічених кроків звертайтеся за допомогою до членів журі, відповідальних за роботу апаратного й програмного забезпечення.