Олександр Рудик

Встановлення і перші кроки
використання LaTeX


(Комп'ютер у школі та сім'ї, 2012, № 1, с. 47-51, № 4, с. 43-47)

      Подамо стислий опис процесу встановлення на платформі Windows сукупності програм, необхідних для роботи з видавничою системою LaTeX, та (неповний) опис вказівок цієї системи. Вона поширена серед професійних математиків і фізиків, у редакціях провідних у світі математичних і фізичних часописів. Причини популярності: платформна інваріантність і надзвичайно широкі можливості подання математичних текстів з довільною складністю формул. Шаблони (стильові файли) допомагають навіть початківцям не просто форматувати текст чи, навіть, гарно форматувати текст, а форматувати текст зручним для сприйняття способом.

1. Встановлення програмного забезпечення

      Для повноцінної роботи з втіленням TeX для Windows потрібно встановити такі програми:

Ghostscript — інтерпретатор мови PostScript:
 • джерело: http://www.ghostscript.com/ ;
 • версія 9.04 станом на 15.09.2011.
 • GSView — графічна оболонка для GhostScript-перегляду і друку ps- і pdf- файлів:
 • джерело: http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/get49.htm ;
 • версія 4.9 станом на 15.09.2011.
 • MiKTeX — втілення TeX для Windows:
 • джерело: http://miktex.org/2.9/setup ;
 • версія 2.9 станом на 15.09.2011.
 • WinEdT — багатофункціональний текстовий редактор (необов'язковий, але істотно полегшує створення коду tex):
 • джерело: http://www.winedt.com/download.html + http://www.winedt.org/Dict/ ;
 • версія 6.0 станом на 15.09.2011.
 • TeXnicCenter — альтернатива WinEdt, що не вимагає обов'язкової реєстрації:
 • джерело: http://www.texniccenter.org/
 • версія станом на 15.09.2011.
 • TeXCAD — графічний редактор для створення алгоритму побудови рисунків:
 • джерело: http://sourceforge.net/projects/texcad/
 • версія 4.2 станом на 15.09.2011.
 • Jpeg2ps — програма переформатування jpg в eps:
 • джерело: hhttp://gnuwin32.sourceforge.net/packages/jpeg2ps.htm
 • версія 1.9 станом на 15.09.2011.
 •       Умови поширення й використання програм визначено відповідними ліцензійними угодами. У подальшому вважаємо, що всі названі дистрибутиви вже є у розпорядженні користувача.

        Якщо попередні версії якоїсь із вказаних програм вже встановлено, то краще їх видалити, скориставшись рядом вказівок:
  Пуск / Панель керування / Встановлення і видалення програм.

        Далі подано опис встановлення програмного забезпечення під керуванням операційної системи з 32-бітною адресацією оперативної пам'яті. У разі використання 64-бітної адресації послідовність 3 символів w32 потрібно замінити на w64 в усіх назвах програм і тек.

  1.1. Встановлення Ghostscript

        Запустіть на виконання файл gs904w32.exe або файл з аналогіною назвою, якщо номер версії більший за 9.04 — див. символи, виділені у назві підкресленням. З'явиться вікно, GPL Ghostscript Setup, у якому потрібно натиснути кнопку Next.

        Далі у вікні GPL Ghostscript Setup потрібно ознайомитися з ліцензійною угодою та натиснути кнопку I agree.

        Далі у вікні GPL Ghostscript Setup потрібно вказати теку, куда буде встановлено програму. Можна залишити запропонований шлях, але для зменшення кількості символів змінної середовища PATH бажано вказати коротшу назву. Наприклад, d:\gs\gs9.04. Після цього потрібно натиснути кнопку Install для власне встановлення програми.

        В результаті Ghostscript буде встановлено. Для завершення процесу натисніть кнопку Finish вікна GPL Ghostscript Setup.

  1.2. Встановленн GSView

        Запустіть на виконання файл gsv49w32.exe або файл з аналогіною назвою, якщо номер версії більший за 4.9 — див. символи, виділені у назві підкресленням. З'явиться вікно WinZip Self-Extractor - gsv49w32.exe, у якому потрібно натиснути кнопку Setup.


        Далі з'явиться вікно Select Language, у якому потрібно вибрати мову процесу встановлення. Натисніть кнопку Russian.

        У вікні Установка GSview натисніть тричі Далее.        В останньому з поданих трьох вікон можна зв'язати GSview з pdf-файлами, виставивши відповідний прапорець. Далі у вікні Установка GSview потрібно вибрати теку для встановлення програми. Замість визначеної за замовчуванням вкажемо d:\gs і натиснемо Далее.

        Далі у вікні Установка GSview натиснемо Далее, підтверджуючи створення відповідної теки.

        Далі у вікні Установка GSview з'явиться можливість вибору теки у меню програм для ярлика програми. Можемо залишити все без змін і натиснути кнопку Finish для завершення процесу встановлення.

        Далі з'явиться вікно, яке вказуватиме розташування ярликів (запуску GSView 4.9 і документації GSView Readme 4/9). Це вікно потрібно закрити.

        Після успішного встановлення вікно Установка GSview потрібно закрити, натиснувши кнопку Выход.

        Cкориставшись вказівкою меню: Пуск / Панель керування / Система, перейдемо на закладку Змінні оточення і зробимо таке:

        Зауважимо: якщо номер версії програми Ghostscript відмінний від 9.04 або теки розташування вибрано іншим чином, то потрібно внести відповідні зміни в означення вказаних змінних.

  1.3. Встановлення MiKTeX

        Запустіть програму basic-miktex-2.9.4250.exe. Відкриється вікно Basic MiKTeX-2.9.4250 Installer (32 bit), у якому Ви маєте ознайомитися з ліцензійною угодою (англійською мовою), погодитися з її положеннями й натиснути кнопку Далі.

        У вікні Basic MiKTeX-2.9.4250 Installer (32 bit) виберіть варіант встановлення MiKTeX для всіх користувачів і натисніть кнопку Далі.

        У вікні Basic MiKTeX-2.9.4250 Installer (32 bit) вкажіть шлях до теки встановлення d:\gs\MiKTeX 2.9 і натисніть кнопку Далі.

        У вікні Basic MiKTeX-2.9.4250 Installer (32 bit) можна змінити формат паперу (A4 згідно із замовчуванням) та дії при встановленні нових пакетів MiKTeX (запит згідно із замовчуванням). Натисніть кнопку Далі.

        У вікні Basic MiKTeX-2.9.4250 Installer (32 bit) буде повідомлено про налаштування встановлення. Натисніть кнопку Start.

        У вікні Basic MiKTeX-2.9.4250 Installer (32 bit) протягом кількох хвилин буде відображено процес встановлення. Не чіпайте нічого.

        Після виконання основного завдання щодо встановлення у вікні Basic MiKTeX-2.9.4250 Installer (32 bit) натисніть кнопку Далі.

        Натисніть кнопку Close у вікні Basic MiKTeX-2.9.4250 Installer (32 bit) для завершення процесу встановлення.

        Скористайтеся вказівкою меню Пуск / Програми / MiKTeX 2.9 / Maintenance / Settings.

        З'явиться вікно MiKTeX Options з кількома закладками.

        Поки не завершено всі операції з цією програмою, не потрібно натискати клавишу Ok в головному вікні, інакше вікно закриється і всю процедуру налаштування потрібно буде дійснити знову і спочатку. Перехід від однієї закладки до іншої здійснюють вибором потрібної закладки, тобто наведенням курсору й натисканням кнопки миші.

        Перейдіть на закладку Formats і виберіть форматні файли:

        Рекомендують спочатку інших форматних файлов не створювати. Для під'єднання чи від'єднання форматних файлів потрібно відповідно встановити чи зняти для нього атрибут exclude (див. 3-ій стовпчик у цьому вікні). Після вибору форматних файлів натисніть кнопку Застосувати. Якщо ніякого додаткового вибору не здійснено, то і кнопку натискати не потрібно.

        Перейдіть на закладку Languages і виберіть мови, для яких буде підключено файли (правил) перенесення. Після цього натисніть кнопку Застосувати. Якщо ніякого додаткового вибору не здійснено, то і кнопку натискати не потрібно.

        Перейдіть на закладку Packages і виберіть пакети для додаткового встановлення з глобальної мережі згідно з такою таблицею.

  Шлях до пакетуНазва пакету
  Applications / MathEqnarray
  DocumentationComprehensive LaTex Symbol List, guides, lshort-ukrainian
  Fonts / METAFONT Fontscmextra
  Language Support / Cyrilliclh, ruphypen, t2, ukrhyph


        Після натискання кнопки Застосувати з'явиться вікно Change Package Repository, у якому потрібно вибрати спосіб встановлення з глобальної мережі.

        Якщо Ваш ПК під'єднано через прокси-сервер, зробіть таке:

        У вікні Change Package Repository надтисніть кнопку Далі.

        У вікні Change Package Repository, яке змінить вигляд, виберіть джерело (наприклад, з сусідньої Польщі) і надтисніть кнопку Готово.

        Перейдіть на закладку General і натисніть спочатку кнопку Refresh FNDB (для оновлення баз даних про теки і встановлені шрифти), а потім кнопку Update Formats (для створення заново форматних файлів). Для того, щоб у майбутньому не виникало проблем із завантаженням пакетів у процесі компіляції під керуванням, наприклад, TeXnic Center, потрібно вибрати Yes як відповідь на питання Install missing packages on-the-fly. Якщо не буде повідомлень щодо помилок, натисніть Ok у головному вікні.

        Cкориставшись вказівкою меню: Пуск / (Установка /) Панель керування / Система, перейдемо на закладку Змінні оточення і доповнимо початок означення змінної PATH такою послідовністю символів:
  d:\gs\MiKTeX 2.9\miktex\bin;

        Створимо у довільній поточній теці файл test.tex з таким вмістом:

  \documentclass[11pt]{article}
  \usepackage[cp1251]{inputenc}
  \usepackage{amsfonts}
  \usepackage{srcltx}
  \usepackage[T2A]{fontenc}
  \usepackage[english,russian,ukrainian]{babel}
  \def\emline#1#2#3#4#5#6{\put(#1,#2){\special{em:moveto}}\put(#4,#5){\special{em:lineto}}}\def\newpic#1{}
  \begin{document}
  Тестовий файл.\\ $\alpha\beta\gamma ... \chi\psi\omega\\\forall\exists\nabla$
  \end{document}

        У рядку вказівок наберіть таке: latex test.tex, або створіть файл a.bat з таким самим вмістом і запустіть його на виконання. Якщо буде отримано повідомлення про неправильно вказану назви вказівки чи файлу, перевірте змінну середовища PATH щодо наявності правильного шляху до теки з програмами TeX.
        Якщо код містить звертання до ще невстановленого пакету (cp1251, amsfonts, srcltx тощо), то виникне вікно Package Installation, у якому потрібно натиснути кнопку Install для встановлення цього пакету.

        Процес завантаження буде відображено у вікні сеансу DOS.

        Звичайно, завантаження всіх пакетів можна здійснити, перебуваючи на закладці Packages вікна MiKTeX Options (див. вище). Але й такий спосіб завантаження пакетів «за фактом використання» користувачу бажано знати.
        Після успішного виконання програми буде створено файл test.dvi, який можна переглянути за допомогою програми-переглядача Yap. Для цього достатньо набрати у рядку вказівок таке: yap test.dvi або скоритатися вказівкою меню:
  Пуск / Усі програми / MiKTeX 2.9 / Previewer.
  Відкриється вікно з Windows-інтерфейсом, інтуїтивно зрозумілим користувачу.

        Тексти можна роздруковувати з програми Yap, але краще це робити так:

  Зауважимо: GSview може конвертувати формат ps у формат pdf.

  1.4. Встановлення WinEdt
        Запустіть на виконання файл winedt60.exe . У новоствореному вікні натисніть Next.

        У наступному вікні буде подано ліцензійну угоду на використання програми. В ній сказано: програма WinEdt є shareware, через місяць після встановлення вона почне наполегливо (заважатиме нормальній роботі — примітка О.Р.) попереджувати про необхідність реєстрації. Прочинайте її, поставте прапорець щодо погодження з нею і натисніть Next.

        Ознайомтеся у новому вікні з адресою сайту, присвяченому проекту WinEdt та запишіть адресу, за якою можна звернутися (англійською мовою) за підтримкою, і натисніть кнопку Next.

        Виберіть у наступному вікні встановлення WinEdt для всіх користувачів і натисніть кнопку Next.

        У новому вікні задайте теку встановлення програмного забезпечення: d:\gs\WinEdt 6 і натисніть кнопку Next.

        У наступному вікні можна змінити назву теки, що містить ярлик запуску WinEdt. Натисніть кнопку Next.

        Натисніть кнопку Next у новому вікні, у якому можна відмовитися від створення ярликів.

        Натисніть кнопку Finish у наступному вікні для завершення встановлення.

        У вікні WinEdt Configuration Wisard натисніть кнопку Cancel, щоб відмовитися від налаштування.

        Завантажте з сайту http://www.winedt.org/Dict/ словники (DIC) тих мов, правопис яких Вам потрібно буде перевіряти.

        Розгорніть завантажені словники (zip-архіви, наприклад UA.dic і UA.txt) у теці d:\gs\WinEdt 6\Dict .

        Завантажте згаданий раніше файл test.tex редактором WinEdt. Червоний колір і підкреслення тексту: «Тестовий файл» свідчать про те, що відповідних слів немає у переліку допустимих.

        Використовуючи послідовність вказівок: Options / Options Interface відкрийте вікно налаштувань.

        Запустіть процес Word Lists (Dictionaries) налаштування переліків допустимих слів (словників).

        Редактор завантажить файл
  c:\Document and Settings\[обліковий запис користувача]\Application Data\WinEdt Team\WinEdt 6\ConfigEx\Dictionaries.ini .
  Встановіть курсор після опису останнього словника і натисніть кнопку створення нового словника (лупа на тлі книжок).

        На місці курсору з'явиться кілька рядків з текстом.

        Внесіть назву словника "Ukrainain" (можна довільну), розташування "%B\Dict\UA.dic", вкажіть на можливість долучення слів (ADD_NEW_WORDS=1) і натисніть кнопку Load Current Script (перша над лівим підвікном).

        Перейшовши на закладку редагування test.tex, впевніться, що червоний колір тексту і підкреслення зникли.

  1.5. Встановлення TeXnicCenter

        Запустіть на виконання файл TXCSetup_1StableRC1.exe . У новоствореному вікні натисніть Next.

        У наступному вікні погодьтеся з ліцензійною угодою і натисніть кнопку Next.

        У новому вікні задайте теку встановлення програмного забезпечення: d:\gs\TeXnicCenter і натисніть кнопку Next.

        Погодьтеся на типове встановлення, натиснувши кнопку Next у наступному вікні.

        Погодьтеся на запропоновану назву теки розташування ярликів, натиснувши кнопку Next у новому вікні.

        У наступному вікні виставте всі прапорці й натисніть кнопку Next.

        У новому вікні буде подано параметри встановлення. Натисніть кнопку Install для початку власне встановлення.

        Натисніть кнопку Finish у наступному вікні для завершення встановлення.

        Запустіть на виконання програму TeXnicCenter і натисніть кнопку Close у вікні Top of the day.

        У новому вікні Configuration Wisard - Welcome натисніть кнопку Далі.

        У вікні Configuration Wisard - Distribution Directory вкажіть теку розташування програм D:\MiKTeX 2.9\miktex\bin і натисніть кнопку Далі.

        У вікні Configuration Wisard - Finish натисніть кнопку Готово.

        У вікні Configuration Wisard - Finish натисніть кнопку Готово.

        Завантажте у середовище TeXnicCenter описаний вище файл test.tex і натисніть (непідписану) кнопку Build current file або натисніть Ctrl + F7. Процес і результат компілювання буде відображено у нижній частині вікна.

        Натиснувши кнопку виклику Yap (лупа на тлі білого аркуша), можна отримати вже згадане зображення результату компілювання.

  1.6. Встановлення TeXCAD

        Перенесіть вміст zip-теки tc_42_wd.104.zip у новостnворену теку d:\gs\TeXCAD.

        Створіть для зручності подальшої роботи ярлик запуску програми d:\gs\TeXCAD\TeXCAD.exe і запустіть вказану програму, після того, як ознайомитеся з можливостями LaTeX щодо примітивної графіки (див. далі).

  1.7. Встановлення Jpeg2ps

        Запустіть на виконання програму jpeg2ps-1.9-1.exe. У вікні Setup - Jpeg2Ps вкажіть теку d:\gs\GnuWin32, куди буде встановлено програму, і натисніть кнопку Next.

        Виберіть (на всяк випадок) Full Installation (повне встановлення) і натисніть кнопку Next.

        Вкажіть назву теки у меню кнопки Пуск (можна нічого не робити) і натисніть кнопку Next.

        У вікні Setup - Jpeg2Ps виставте усі прапорці і натисніть кнопку Next.

        У вікні Setup - Jpeg2Ps перевірте правильність параметрів встановлення і натисніть кнопку Install.

        Після встановлення програми у вікні Setup - Jpeg2Ps натисніть кнопку Finish.

  2. Вказівки LaTeX

        Текст, який опрацьовує компілятор LaTeX при створенні dvi-файлу, містить вказівки про те, яким чином потрібно форматувати текст, і які розпочинаються похилою рискою \. Опишемо частину таких вказівок, достатню для першого ознайомлення. Для повнішого ознайомлення з видавничою системою LaTeX та принципами її роботи радимо ознайомитися з фундаментальнішими джерелами, перелік деяких з яких подано у кінці публікації.

  2.1. Опис загальних характеристик у преамбулі

        Преамбула документу TeXце частина коду, розташована до вказівок
  \begin{document}…\end{document}

  У преамбулі задають загальні характеристики документу. Весь текст, який потрібно макетувати, розташовують між згаданими вказівками (на місці трьох крапок) — див. вміст файлу test.tex в описі встановлення MiKTeX.

        Стиль документу задають на початку тексту вказівкою
  \documenclass[10pt,twoside]{article}

  де:
  10pt можна замінити на 11pt чи 12pt, задаючи висоту базового розміру шрифту;
  twoside — двосторонній друк — можна вилучити або заміти (чи доповнити через кому) на:
     twocolumn — друк у дві колонки;
     titlepage — стиль титульної сторінки;
     leqno — нумерація рівнянь ліворуч;
  article — стиль статті — можна заміти на:
     report — стиль доповіді;
     book — стиль книжки;
     letter — стиль листа;
  чи назву довільного наявного стилю. Наприклад, створеного користувачем редагуванням одного з наявних стилів.

        Cтиль сторінки обов'язковими параметром (у фігурних дужках) вказівки
  \pagestyle{} :
     plain — стиль звичайний з нумерацією посередині знизу;
     empty — стиль без нумерації;
     headings — стиль з колонтитулами згори і нумерацією знизу по краям;
     myheadings — стиль з колонтитулами і нумерацією, заданою авторським стильовим файлом.

        Спосіб нумерації сторінок задають обов'язковими параметром (у фігурних дужках) вказівки
  \pagenumbering{ } :
     arabic — арабські цифри 1, 2, 3, ... ;
     roman — римськими цифри і, іі, ііі, ... ;
     Roman — римськими цифри І, ІІ, ІІІ, ... ;
     alph — малі літери латиниці a, b, c, ... ;
     Alph — великі літери латиниці A, B, C, ... .

        Одиниці довжини:
  cm — сантиметр;
  mm — міліметр;
  in — дюйм (25,4 мм);
  pt — пункт (0,35 мм, американський стандарт);
  pc — піка (12 pt);
  dd — пункт Дидо (1,07 pt, європейський стандарт);
  сс — цицеро (12 dd).

        Позначення для параметрів сторінки:
  \textwidth — ширина тексту;
  \textheight — висота тексту;
  \oddsidemargin — ліве поле;
  \evensidemargin — ліве поле парних сторінок при twoside;
  \topmargin — верхнє поле;


        Операції з довжинами:
  \newlength{\neo} — створити новий параметр-довжину \neo;
  \setlength{\neo}{length} — встановити для \neo величину length ;
  \addtolength{\neo}{length} — збільшити величину \neo на length .

  2.2. Звичайний текст

  2.2.1. Символи звичайного тексту


        Усі цифри, літери латиниці й кирилиці, знаки пунктуації, досяжні з клавіатури, будуть відображені згідно з відповідними шрифтами. Крім цього основна частина містить вказівки, які розпочинаються похилою рискою \ і завершуються пропуском або початком іншої вказівки. Параметри вказівок задають у квадратних чи фігурних дужках. При компілюванні

  Фігурні дужки { і } обмежують дію вказівок і не відображаються.

        Шрифт має такі характеристики:

        Задання шрифтів (правий стовпчик наступної таблиці) можна здійснити як вказівкою без аргументів (лівий стовпчик, у якому необов'язкові фігурні дужки обмежують дію вказівки), так і вказівкою з аргументом (середній стовпчик таблиці).

        Розмір шрифту задають відносно базового розміру \normalsize. Подамо вказівки у послідовності зростання при переході до кожної наступної вказівки:
  \tiny \scriptsize \footnotesize \small \normalsize \large \Large \LARGE \huge \Huge

        Діакритичні знаки:


        Доповнення латиниці:

        Дефіс і тире:
      - — дефіс (всередині слова);
    -- — коротке тире (між записами чисел);
  --- — довге тире (між словами).

        Спеціальні символи: {, }, $, &, #, _, задають відповідними вказівками \{, \}, \$, \&, \#, \_.

        Подання послідовності символів моноширинним шрифтом у рядку (абзаці): \verb|…|. Тут трьома крапками позначено послідовність символів, яку потрібно подати "як набрано". Обмежувачем замість вертикальної риски до і після послідовності може слугувати довільний службовий символ, якого немає між обмежувачами.

  2.2.2. Відступи

        Горизонтальний відступ задають вказівками:
  \hfill — розтягуваний відступ по горизозонталі;
  \. — малий відступ;
  \ — стандартний відступ;
  ~ — нерозривний відступ;
  \hskip{length} — відступ по горизонталі праворуч на величину length, задану арифметичним виразом параметрів-довжин або явно. Наприклад, 17 mm. У цьому випадку фігурні дужки необов'язкові.

        Вертикальний відступ задають вказівками:
  \smallskip — малий відступ;
  \medskip — середній відступ;
  \bigskip — великий відступ;
  \vfill — розтягуваний відступ по вертикалі;
  \vskip{length} — відступ по вертикалі вниз на величину length, задану арифметичним виразом параметрів-довжин або явно.

        Фантоми — не відображають параметр-текст (у фігурних дужках), але займають відповідне місце при виведенні тексту:
  \phantom{} — займає місце і по горизонталі, і по вертикалі;
  \hphantom{} — займає місце лише по горизонталі;
  \vphantom{} — займає місце лише по вертикалі.

        2.2.3. Структури

        Рубрикацію здійснюють такими вказівками:
  \part — частина;
  \chapter — розділ;
  \section — тема;
  \subsection — підтема;
  \subsubsection — підпідтема;
  \paragraph — параграф;
  \subparagraph — підпараграф;
  \appendix — додаток;
  \tableofcontents — зміст;
  \listoftables — перелік таблиць;
  \listofffigures — перелік рисунків;
  \makeindex — покажчик;
  де для перших 7 вказівок у фігурних дужках потрібно вказати обов'язковий параметр — назву відповідної рубрики без нумерації, яку здійснює видавнича система. Для того, щоб у тексті правильно відобразити сторінки при виведенні останніх трьох фрагментів, потрібно інколи тричі компілювати текст.

        Списки:
  \begin{itemize}    …\end{itemize} — ненумерований список;
  \begin{enumerate}  …\end{enumerate} — нумерований список;
  \begin{description}…\end{description} — список понять.

        Кожний пункт списку починається вказівкою: \item. У ненумерованому списку вказівка має необов'язковий параметр, який при його наявності вказують у квадратних дужках. Наприклад, \item[маркер]. Це найпростіший спосіб змінити маркування чи нумерацію без зміни стильових файлів. У переліку понять вказівка має обов'язковий параметр (назву поняття), вказують у фігурних дужках безпосередньо після вказівки. Допускається до 4 вкладений один в один списків. За замовчуванням для ненумерованих списків маркером при зануренні вглиб вкладених списків є горошина, дефіс, зірочка й крапка, для нумерованих списків — номер арабськими цифрами, латиницею, малі римські, великі літери латиниці.

        Таблиця
  \begin{tabular}[]{}...\end{tabular} — середовище створення таблиці (як правило, всередині середовища table, про яке див. далі):

  & — розділяє вмісти сусідніх комірок.
  \\ — перехід до нового рядка.
  \cline{i-j} — проведення горизонтальної лінії від стовчика i до стовпчика j включно.
  \multicolumn{n}{}{} — об'єднання кількох стовпчиків (кількість вказують у першій парі фігурних дужках) з можливо новим вирівнюванням (вказують у другій парі фігурних дужок) для подання тексту, обмеженого третьою парою фігурних дужок.
  \tabcolsep — параметр, подвоєна величина якого є відстанню між стовпчиками (стильовий файл задає прийнятну величину, яку у разі потреби можна змінити).

        Підписану таблицю задають середовищем
  \begin{table}[…]…\end{table}
  Тут у квадратних дужках вказують місце розташування:
  t — вгорі сторінки;
  b — знизу сторінки;
  p — на окремій сторінці;
  h — там, де зустрілося в тексті.

        Підписаний рисунок (див. далі 2.4 Рисунки примітивної графіки) задають середовищем
  \begin{figure}[…]…\end{figure}
  Символи у квадратних дужках ті самі, що й для середовища table.

        В обох середовищах table і figure діють такі вказівки:
  \centering — центрування всередині середовища;
  \caption{} — назва таблиці всередині середовища (вказати у фігурних дужках).

        Перелік літератури задають середовищем
  \begin{thebibliography}{XXX}…\end{thebibliography} ,
  де кількість літер у фігурних дужках має збігатися з максимальною кількістю цифр номера. Всередині цього оточення кожен елемент списку задають вказівкою \bibitem[]{}, де у квадратних дужках вказано текст, який буде виведено вказівкою \cite{} з тим самим параметром у фігурних дужках.

        Посилання:
  \label{} — визначення величини мітки, назву якої вказано у фігурних дужках;
  \ref{} — друк у вихідному файлі величини мітки, назву якої вказано у фігурних дужках;
  \pageref{} — визначення величини мітки — номера сторінки, назву якої (мітки) вказано як обов'язковий параметр у фігурних дужках.

        Покажчик:
  \index{name} — потрібно вставити при тих згадуваннях поняття, сторінки яких потрібно вивести у покажчик;
  \begin{theindex}...\end{theindex} — середовище створення покажчика у домоміжному файлі.

        Примітку задають обов'язковим параметром у фігурних дужках такої вказівки:
  \footnote{...}.

  2.2.4. Колонки й абзаци

        Текст у багатьох колонках отримують, використовуючи пакет multicol і середовище
  \begin{multicols}...\end{multicols}.

        При поданні звичайного тексту порожній рядок (один або кілька) слугують ознакою кінця абзацу. Після нього і лише після нього видавнича система макетує абзац (у горизонтальному режимі макетування) і розташовує його на сторінці (у вертикальному режимі макетування).

        Перенесення слів здійснюється згідно зі правилами переносу, замовленими у преамбулі. Можна задати у преамбулі правила переносу окремого слова у всьому тексті окремою вказівкою за таким зразком: \hyphynation{hy-phy-na-tion} або у конкретному місці тексту у слові вставити дозвіл на перенесення \- .

        Форматування абзаців можна задати такими середовищами:
  \begin{quote}     …\end{quote} — зсув праворуч незначний;
  \begin{quotation} …\end{quotation} — зсув праворуч істотний;
  \begin{flushleft} …\end{flushleft} — вирівнювання за лівим краєм;
  \begin{flushright}…\end{flushright} — вирівнювання за правим краєм;
  \begin{center}    …\end{center} — центрування;
  \begin{verse}     …\end{verse} — вірш;
  \begin{verbatim}  …\end{verbatim} — подання тексту моноширинним шрифтом з відображенням вказівок "як набрано" і без виконання їх.

        Збільшення чи зменшення відстані між рядками задають обов'язковим параметром у фігурних дужках такої вказівки подано приклад для множника 1,5):
  \renewcommand{\baselinestretch}{1.5}

  2.2.5. Обривання

        Обривання рядка:
  \\ — перехід до нового рядка;
  \\[] — перехід до нового рядка з додатковим відступом по вертикалі, величину якого потрібно вказати у квадратних дужках;
  \linebreak — перехід до нового рядка з можливим збільшенням відстані між словами.

        Обривання сторінки:
  \newpage — перехід до нової сторінки;
  \clearpage — перехід до нової сторінки з попереднім виведенням усіх рисунків і таблиць;
  \onecolumn — перехід до виведення однією колонкою;
  \twocolumn — перехід до виведення двома колонками.

  2.2.6. Лінії

        Проведення ліній у тексті здійснюють за допомогою таких вказівок:
  \hrule — горизонтальна лінія;
  \vrule — вертикальна лінія;
  \rule[-1mm]{2mm}{3mm} — лінія, зміщена вниз відносно базового рівня на 1 мм, довжини 2 мм і висоти 3 мм.
  Перші дві вказівки можуть мати продовження height і / або width з подальшим вказанням відповідно висоти і / або довжини.

        Подання тексту в рамці здійснюють вказівкою \fbox{…} .

  2.2.7. Текст у кількох файлах

        Введення тексту з файлу здійснюють вказівкою \input{}, де у фігурних дужках вказують обов'язковий параметр — шлях до файлу чи лише назву файлу з поточної теки. Те саме можна здійснити за допомогою вказівки \include{} , якщо у преамбулі вказати як аргументи вказівки \includeonly{} назви тих файлів, які потрібно опрацювати.

  2.2.8. Альбомна орієнтація сторінки

        Пакет lscape дозволяє скористатися середовищем

  \begin{landscape}…\end{landscape}

  Вміст такого середовища друкується в альбомній орієнтації при виведенні колонтитулів та приміток у звичайному режимі.

  2.3. Математичні формули

        Макетування математичних виразів видавнича система здійснює у певному режимі, відмінному від горизонтального (макетуваання рядків одного абзацу) і вертикального (розташування розмакетованих абзаців на сторінці).

  2.3.1. Математичні вирази у рядку

        Розрізняють такі стилі:
  \displaystyle — збільшено відстань до індексів;
  \textstyle — звичайний стиль;
  \scriptstyle — стиль індексів;
  \scriptscriptstyle — стиль індексів до індексів.

        Запис математичного виразу всередині рядка тексту записують вказівками $…$ або \(…\(.

        Запис математичного центрованим рядком без нумерації формули записують вказівками $$…$$ або \[…\] .

        Дріб з горизонтальною рискою записують вказівками {…\over …} або \frac{…}{…}. В обох записах трикрапкою позначено чисельник (спочатку) і знаменник.

        Iндекс згори чи піднесення до степеня записують так: ^{…} . Якщо цей індекс згори (степінь) подано лише одним символом, то фігурні дужки можна не записувати.

        Iндекс знизу записують так: _{…} . Якщо цей індекс знизу подано лише одним символом, то фігурні дужки можна не записувати.

        Корінь n-го степеня з x записують так: \sqrt[n]{x} . Тут замість n та x можна записати математичні вирази згідно з правилами їх запису для видавничої системи LaTeX. Для квадратного кореня необов'язковий аргумент у квадратних дужках не вказують (разом із дужками).

        \mbox{…} — текст у формулі,
        \boxed{…} — формула у рамці.

  2.3.2. Відступи

        Відступи у математичних формулах задають такими вказівками:
  \qquad — великий відступ;
  \quad — звичайний відступ;
  \; — менший відступ;
  \: — ще менший відступ;
  \, — найменший відступ;
  \! — найменший відступ у зворотньому напрямку.

  2.3.3. Сукупності формул

        Нумеровані формули задають такими середовищами:
  \begin{equation} …\end{equation} — одне рівняння з нумерацією;
  \begin{eqnarray} …\end{eqnarray} — послідовність рівнянь з нумерацією;
  \begin{eqnarray*}…\end{eqnarray*} — послідовність рівнянь без нумерації.

  У двох останніх випадках для розташування знаків рівності строго один під одним їх записують так: &=& . Перехід до нового рівняння записують вказівкою переходу на новий рядок: \\ . Якщо якесь рівняння у середовищі eqnarray непотрібно нумерувати, то перед його записом потрібно вказати: \nonumber.

  2.3.4. Символіка

        Літери латиниці й кирилиці досяжні з клавіатури. Подамо вказівки для відображення інших математичних символів.

        Дужки:

        Надання лівій чи правій дужці такого самого розміру по вертикалі, як вираз у дужках здійснюють відповідно вказівкою \left чи \right безпосередньо перед записом дужки. Для кожної з цих двох вказівок обов'язкова присутність іншої відповідно до правил розміщення дужок. Якщо одна з дужок відсутня, то замість дужки у коді пишуть крапку.

        Знак похідної записують за допомогою апострофу ' .

        Три крапки знизу, центровані, згори і по діагоналі відповідно записують за допомогою таких вказівок: \ldots , \cdots , \vdots , \ddots.

        Математичні акценти над символами:


        Математичні акценти над виразами, що є узагальненнями \hat і \tilde, задають вказівками \widehat{} і \widetilde{}, у яких вирази записують текст між фігурних дужок.

        Лінію над або під виразом відповідно записують
  \overline{...} або \underline{...} .

        Виділення виразу фігурною дужкою згори з написом або знизу з підписом здійснюють відповідно вказівками
  \overbrace{...}^{...} або underbrace{...}_{...} ,
  де у перших фігурних дужках записують вираз, у других — відповідно надпис або підпис.
        Стрілку, спрямовану зліва направо над виразом записують так: \overrightarrow{...} .
        Малі літери грецької абетки можна подати такими вказівками:

        Великі літери грецької абетки, написання яких не збігається з написанням жодної з літер латиниці, можна подати такими вказівками:

        Похилі великі літери грецької абетки:

        Бінарні операції можна подати такими вказівками:

        Бінарні відношення можна подати такими вказівками:

        Стрілки можна подати такими вказівками:
        Позначення функцій можна подати такими вказівками:

        Означення нових вказівок для математичних операторів (функцій) можна здійснити, використавши пакет amsmath. Наприклад, для традиційного позначення тангенсу за допомогою нової вказівки \tg роблять так:
  \DeclareMathOperator{\tg}{tg}

        Позначення операцій, над і під якими можна приписати межі застосування (\limits_{…}^{…}), можна подати такими вказівками:

        При приєднанні пакету amsmath доступні такі модифіковані позначення границь:

        Додаткові символи мають такий вигляд:

        Позначення порожньої множини вказівкою \varnothing пакету amssymb округліше і більш звичне для українського (і не лише українського) читача.

        Синоніми. Деякі символи можна отримати за допомогою різних вказівок:

        Додаткові символи пакету amssymb:

        Додаткові відношення пакету amssymb:

      

        Додаткові заперечення відношень пакету amssymb:

        Додаткові cтрілки :


      

        Додаткові cимволи пакету amssymb:

  2.3.5. Шрифти і різне

        Шрифти у математичних виразах задають такими вказівками:
  \mathbf — напівжирний;
  \mathrm — звичайний;
  \mathtt — як у друкарської машинки;
  \mathsf — без насічок;
  \mathcal — каліграфічний (для великих літер);
  \mathit — курсив;
  \mathfrac — готичний;
  \mathbb — ажурний (наприклад, для позначення полів раціональних, дійсних і цілих чисел).

  Подані вказівки без аргументу діють лише на 1 наступний символ або на всю послідовність символів, вказаних як аргумент у фігурних дужках.

  2.3.6. Таблиці

        Прямокутну таблицю чисел чи виразів задають — аналогом tabular — середовищем
  \begin{array}[]{}…\end{array}

  \arraycolsep — параметр цього середовища, подвоєна величина якого є відстанню між стовпчиками (стильовий файл задає прийнятну величину, яку у разі потреби можна змінити).

        Матриці записують, використовуючи пакет amsmath, таким чином:
  \begin{pmatrix)…\end{pmatrix) — з дужками праворуч і ліворуч;
  \begin{matrix)  \end{matrix) — без дужок.

        В усіх трьох середовищах:
  & розділяє сусідні елементи рядка;
  \\ позначає перехід до нового рядка.

        Запис кількості k-елементних підмножин n елементної множини згідно зі стандартом англомовної літератури здійснюють таким чином: {n\choose k}.

  2.4. Рисунки примітивної графіки

        \unitlength=1mm — визначення одиниці вимірювання декартових координат для усіх наступних рисунків і до наступної вказівки \unitlength. Величина може бути десятковим дробом (з десятковою крапкою!), а одиниця вимірювання — однією з допустимих. Цю вказівку розташовують зовні середовища побудови рисунку:

  \begin{picture}(xsize,ysize)(xlow,yleft)...\end{picture} ,

  де:
  xsize — розмір рисунку по горизонталі;
  ysize — розмір рисунку по вертикалі;
  xleft — абсциса точок лівого краю;
  ylow — ордината точок нижнього краю.

        Вказівки щодо створення рисунку (позначено трикрапкою в означенні picture):

  \linethickness() — задання товщини ліній (у фігурних дужках);

  \put(x,y){} — розташування об'єкту, вказаного у фігурних дужках, у точці з декартовими координатами (x,y);

  \multinput(x,y)(dx,dy){n}{}n-кратне розташування об'єкту, вказаного в останніх фігурних дужках, починаючи з точки з декартовими координатами (x,y) з вектором паралельного перенесення, що має координати (dx,dy);

  \makebox(x,y)[tl]{} — створення блоку, який описують у фігурних дужках. Для блоку точка з декартовими координатами (x,y) буде точкою відліку. У квадратних дужках вказують спосіб відліку:

  \framebox(x,y)[tl]{} — створення блоку у прямокутній рамці (опис такий самий, як для попередньої вказівки);

  \line(dx,dy){length} — зображення відрізка прямої, що має напрям (dx,dy) і довжину length. Тут кожна координата напрямку є цілим числом, що не перевищує 5;

  \vector(dx,dy){length} — проведення вектора у напрямку (dx,dy) (опис аналогічний попередньому);

  \circle{} — зображення кола, діаметр якого вказують у фігурних дужках;

  \circle*{} — зображення круга, діаметр якого вказують у фігурних дужках;

  \oval(x,y)[part] — зображення овалу з габаритами x та у;

  \emline{x1}{y1}{n1}{x2}{y2}{n2} — зображення відрізка прямої, що сполучає точки (x1, y1) і (x2, y2) з номерами n1 і n2 (можуть збігатися). Для можливості використання цієї вказівки преамбула має містити таке означення:

  \def\emline#1#2#3#4#5#6{
  \put(#1,#2){\special{em:moveto}}
  \put(#4,#5){\special{em:lineto}}}
  \def\newpic#1{}

  2.5. Імпорт малюнків

        Описаний далі спосіб імпорту малюнків передбачає таке:

  Інші способи (наприклад, використання компілятора pdftex) тут не розглянуто. Відповідні описи можна знайти у глобальній мережі.

  2.5.1. Перетворення jpg → eps
        Встановлений файл
  d:\gs\GnuWin32\doc\jpeg2ps\1.9\jpeg2ps-1.9\jpeg2ps.txt містить таке:

        Виконання вказівки:
  d:\gs\GnuWin32\bin\jpeg2ps.exe name.jpg > name.eps
  призводить до створення у поточній теці файлу name.eps за розташованим у цій самій теці файлом name.jpg

  2.5.2. Використання пакету graphicx
        Використання пакету graphicx можливе після розташування у преамбулі такої вказівки:

  \usepackage{graphicx}

        Власне імпорт зображення здійснює вказівка \includegraphics[]{}, де:

        Можливі ключі вказівки \includegraphics (подано зразки використання для змінюваних величин):

  width=l2cm — визначення ширини області зображення;

  height=3in — визначення висоти області зображення;

  totalheight=4in — визначення повної висоти;

  keepaspectratio — збереження пропорції визначення при визначенні лише одного габариту рисунка;

  scale=3 — збільшення розмірів зображення утричі;

  angle=60 — повертання зображення 60 градусів проти руху часової стрілки навколо точки відліку комірки;

  origin=c — вказання центру прямокутника зображення як точки, навколо якої буде здійснено обертання при використанні вказівки angle. Замість центру (літера c) можна вказати такі точки обертання:
  l — середина лівого краю;
  r — середина правого краю;
  b — середина нижнього краю;
  t — середина верхнього краю;
  B — середина базової лінії;
  lB — лівий край базової лінії;
  rB — правий край базової лінії;
  lb — лівий нижній кут;
  lt — лівий верхній кут;
  rb — правий нижній кут;
  rt — правий верхній кут.

  draft — (на стадії підготовки документу) замість зображення буде накреслено рамку з іменем файлу зображення всередині;

  viewport=llx lly urx ury — визначення x- і y-координат лівого нижнього і правого верхнього кутів видимої області графіки відносно точки відліку (вказано після знаку =);

  trim=dl db dr du — визначення відстані між лівими, нижніми, правими й верхніми границями видимої області зображення й самого зображення (вказано після знаку =).

        Останні дві вказівки використовують для визначення видимої області зображення.
        Описані ключі вказівки \includegraphics діють на бокс, що містить лише малюнок. Інші вказівки пакету graphicx дозволяють перетворювати бокси, що містять текст:

  \resizebox{3cm}{2cm}{текст} — розташування у боксі шириною 3 см і висотою 2 см тексту;

  \resizebox{3cm}{!}{текст} — розташування у боксі шириною 3 см тексту при відповідній висоті;

  \scalebox{3}[2]{текст} — розташування у боксі тексту з подальшим розтягом по горизонталі утричі й розтягом по вертикалі удвічі. Якщо коефіцієнт розтягу по вертикалі відсутній, зберігається відношення вимірів. Якщо коефіцієнт розтягу від'ємний, здійснюється дзеркальне відображення з подальшим розтягом;

  \reflectbox{текст} — еквівалентно \scalebox{-1}[1]{текст};

  \rotatebox[x=3mm,y=2mm]{45}{текст} — повертання тексту на кут 45 градусів навколо точки, зміщеної відносно точки відліку бокса на 3 мм по праворуч і 2 мм вгору.