Вказівки щодо розв'язання завдання № 17
відбірково-тренувальних зборів
команди міста Києва

17.1. Ханойськi башти (рекурсія)

 1. Нехай {i0, i1, i2} — множина номерів стержнів. У тексті умови задачі це {1, 2, 3}. Для того, щоб перемістити оптимальним чином верхні n дисків зі стержня i2 на стержень i0, потрібно послідовно:

  • перемістити оптимальним чином верхні (n – 1) диск зі стержня i2 на стержень i1;
  • перемістити n-ий диск зі стержня i2 на стержень i0;
  • перемістити оптимальним чином верхні (n – 1) диск зі стержня i1 на стержень i0.
 2. Позначивши через an шукану кількість переміщень за оптимальним планом, маємо таке рекурентне задання послідовності {an}:

  a1 = 1,     an + 1 = 2an + 1.

  Методом математичної індукції можна довести, що an = 2n1.

17.2. Трикутники (геометрія + оптимізований перебір переста­новок)

 1. Два трикутники можливо склеїти в один тоді й лише тоді, коли:

  • трикутники мають по одному внутрішньому куту з загальною сумою π, тобто з протилежними косинусами;

  • до цих внутрішніх кутів у трикутниках прилягають сторони однієї довжини.

 2. Три трикутники можливо склеїти в один тоді й лише тоді, коли їх можна склеїти так, щоб:

  • два з них можна склеїти в один, який можна склеїти з іншим трикутником;

  • вони мали спільну вершину, що є внутрішньою точкою результату склеювання.

 3. Чотири трикутники можна склеїти в один, якщо справджується одне з таких висловлювань:

  • дані трикутники можна послідовно по одному склеювати у трикутники;

  • дані трикутники можна розбити на пари, які можна склеювати у трикутники, які у свою чергу також можна склеїти;

  • серед даних чотирьох трикутників можна вибрати такий, до сторін якого можна доклеїти решту трикутників таким чином, щоб вершини вибраного трикутника належали сторонам результату склеювання;

  • спільна вершина трьох трикутників є внутрішньою точкою результату їхнього склеювання, який можна склеїти з четвертим трикутником;

  • два трикутники можна склеїти в один, який має спільну вершину з рештою трикутників, яка є внутрішньою точкою результату склеювання всіх чотирьох початкових трикутників;

  • серед даних чотирьох трикутників можна вибрати такий, до сторін якого можна доклеїти решту трикутників таким чином, щоб вершини вибраного трикутника лежали всередині результату склеювання;

  • серед даних чотирьох трикутників можна вибрати три такі, що їх можна склеїти в опуклий чотирикутник, внутрішня точка сторони якого є спільною вершиною цих трьох трикутників. Доклеювання четвертого трикутника до отриманого чотирикутника дає трикутник.

Зауважимо: всі перестановки 2-, 3- чи 4-елементної множин, які потрібно використати, щоб перевірити всі варіанти можливого склеювання, можна задати сталими масивами, а не обчислювати.