Вказівки щодо розв'язання завдання № 8
відбірково-тренувальних зборів
команди міста Києва

8.1. Сновида (графи + цілі числа + «довга арифметика»)

  1. Визначити цикли, на які розбивається граф — схема перестановки.

  2. Подати найменше спільне кратне (НСК) знайдених довжин циклів, відмінних від 1, — a, b, c, … у поданій далі формулі — добутком «коротких» (у межах базових типів) чисел:

    НСК(a, b, c, …) = a HCK(b/НСД(a, b), c/НСД(a, c), …).

    Тут НСД(a, b) — найбільший спільний дільник чисел a та b, який можна обчислити, використовуючи алгоритм Евкліда.

  3. Використати подання числа масивом його цифр і правила множення «у cтовпчик».

8.2. Корінь квадратний (цілі числа + «довга арифметика»)

  1. Подати вхідні дані нескоротним дробом.

  2. Якщо чисельник і знаменник є точними квадратами, то шуканий корінь квадратний є відношенням коренів квадратних чисельника і знаменника, інакше корінь квадратний можна знайти лише наближено.

  3. При поданні нескоротного дробу періодичним десятковим дробом кількість знаків до періоду після десяткової крапки дорівнює найбільшому зі степенів 2 чи 5 у розкладі знаменника на прості множники.