Публіцистика
 1. Ольга Кочерга. Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української наукової термінології // Сучасність, 1994, № 7–8, c.399–400.

 2. Ольга Кочерга. Правопис чужомовного походження // Критика, 2002, № 3.

 3. Ольга Кочерга. Мовознавчі репресії 1933 року — джерело теперішніх мовних проблем // Ї, 2004, № 35, 96–117.

 4. Олександр Рудик. Яку систему математичної освіти потрібно Україні? Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи шкільних курсів математики та інформатики у зв'язку з реформуванням у галузі освіти», 14–16 листопада, 2000 рік, м. Дрогобич, с. 21–23.

 5. Олександр Рудик. Інформатизація і мета освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи шкільних курсів математики та інформатики у зв'язку з реформуванням у галузі освіти», 14–16 листопада, 2000 рік, м. Дрогобич, с. 144–148.

 6. Олександр Рудик. Рівні опанування алгоритмами й учнівська олімпіада з інформатики. Уривок з посібника «Спеціальний курс «Прикладна математика» й олімпіада з інформатики у місті Києві у 2004-2005 навчальному році» («Рекомен­довано Міністерством освіти і науки України», лист МОН від 17.06.08 № 1/11–2553, Київ, КУ ім. Б.Грінченка, 2009, 263 с.).

 7. Людмила Лукашевська, Олександр Рудик. Дослідження умов збереження ієрархії результатів учасників учнівської олімпіади з інформатики // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 2009, № 1, с. 105–109.

 8. Олександр Рудик. Перспектива використання інформаційних технологій у зовнішньому незалежному оцінюванні та вступній кампанії // Інформатика та інформаційні технології, 2011, рекламна продукція, с. 33–35.

 9. Олександр Рудик. Загальний підхід до формування переліку компетенцій щодо опанування природничо-математичними дисциплінами // Математика у сучасній школі, 2012, № 1, с. 29–32.

 10. Олександр Рудик. Першочергове завдання загальної освіти України (готується до друку).

 11. Олександр Рудик. Першочергові завдання загальної освіти України після відновлення єдності освітнього простору й рівності доступу до якісної загальної освіти на рівні єдиного навчального плану і навчальних програм (готується до друку).

 12. Михайло Рибак, Інна Охотнікова. Українські учнівські олімпіади з інформатики: чи готують вони до внз і до роботи?

 13. Олександр Рудик. Заява на адресу Міністра освіти і науки щодо законопроекту «Про освіту», опублікованого сайті mon.gov.ua для обговорення, вхідний № Р–5562 від 30.10.2015.

 14. Відповідь МОН на заяву Олександра Рудика щодо законопроекту «Про освіту», вихідний № 1/11–167 від 14.01.2016.

 15. Олександр Рудик. Заява на адресу Міністра освіти і науки із зауваженнями щодо навчальної програми «Інформатика» (5–9 класи) для учнів, які вивчали інформатику у 2-4 класах, вхідний № Р–1748 від 05.05.2016.

 16. Відповідь МОН на заяву Олександра Рудика щодо законопроекту «Про освіту», вихідний № 2/2–15–845–16 від 12.05.2016.

 17. Олександр Рудик. Зауваження щодо проекту концепції нової української школи.

 18. Про проведення ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у будні дні:

 19. Текст заяви на адресу Міністра освіти і науки від 04.09.2023, зареєстрованої 08.09.2023, вхідний номер Р - 11372 / 0-23.