Олександр Рудик

Першочергові завдання загальної освіти України після відновлення єдності освітнього простору й рівності доступу до якісної загальної освіти на рівні єдиного навчального плану і навчальних програм

      Після відновлення єдності освітнього простору (у традиційному тлумаченні) й рівності доступу до якісної загальної освіти на рівні єдиного навчального плану і навчальних програм природно настане час для таких змін, закріплених доповненнями до Закону про освіту чи наказами профільного міністерства:

 1. Створення правових умов неперервного удосконалення навчальної літератури і навчального програмного забезпечення за рахунок усталення наказом МОН послідовності вивчення тем, розподілу навчальних годин між темами кожної дисципліни. Наприкінці вивчення кожного предмету передбачити навчальний час на вивчення теми «Сучасний стан (відповідної науки) та перспективами її розвитку». Лише ця частина змісту підлягає корегуванню (хоч щороку).

 2. Створення правових умов для існування конкурентного середовища навчальної літератури і навчального програмного забезпечення:

  • розширення поняття підручника й навчального посібника до публікації у глобальній мережі у форматі pdf або у вигляді ієрархії документів мовою розмітки html;

  • оголошення необхідною вимогою розгляду навчального програмного забезпечення його незалежність від платформи (Linux чи Windows);

  • спрощення процедури подання літератури щодо надання грифу, передбачивши лише подання заяви автора (авторів) і:

   • для звичайного підручника, видрукуваного на папері, — рукопису у 2 екземплярах у остаточно змакетованому вигляді;

   • для електронної публікації — 2 електронних копій на різних носіях;

  • обмеження компетенції профільного міністерства у галузі навчальної літератури і навчального програмного забезпечення правом (через методичні комісії) аргументовано встановлювати науковість викладу, частку покриття змісту навчальних програм змістом поданого матеріалу, задоволення санітарно-гігієнічних норм. І все це потрібно робити лише у повній відповідності з інструкціями, що не мають логічних суперечностей і не допускають багатозначного тлумачення. Інакше кажучи, профільне міністерство лише давативе висновок щодо припустимості використання при повному задоволенні вимог щодо науковості та санітарно-гігієнічних норм і при (наприклад) 95%-покритті змісту навчального матеріалу для підручника (70% для останнього року навчання) і 100%-покритті змісту навчального матеріалу тем(и) для посібників. Запровадити адміністративні санкції за недотримання строків розглягу чи необґрунтованість рішення щодо допуску до використання, а саме: звільнення з державної служби без права на пенсію державного службовця чиновника, відповідального за організацію роботи методичної комісії;

  • надання права вибору підручника, посібника і навчального програмного забезпечення (з допущених МОН) у класі саме вчителю цього класу з даного предмету і лише йому.

 3. Покладення на державу обов'язку фінансово забезпечити рівність доступу до освіти:

  • цільове виділення коштів з державного бюджету з вказанням витрат за кожним з напрямків: оплата роботи педагогів, придбання навчальної літератури і навчального програмного забезпечення, придбання спортивного знаряддя, придбання витратних матеріалів на кожного учня загальноосвітнього закладу державної або комунальної форми власності. Ці кошти мають бути однаковими для паралелі пропорційно кількості академічних годин;

  • можливість використання загально освітніми навчальними закладами державної або комунальної форми власності лише цих коштів (перерахованих з державного бюджету) на оплату роботи педагогічного персоналу (при допустимості регіональних надбавок коштом бюджетів територіальних громад), на придбання навчальної літератури, навчального програмного забезпечення, спортивного знаряддя чи витратних матеріалів;

  • можливість сплати за навчальну літературу загально освітніми навчальними закладами державної або комунальної форми власності у різному вигляді: і за літературу на папері, і на електронних носіях. В останньому випадку це може бути навіть вільнопоширювана автором (авторами) інформація, використання якої не обумовлене попередньою оплатою.

 4. Зменшення згубного впливу недосконалості технологій навчання на здоров'я дітей:

  • навчання у школі дітей саме з 7-річного віку;

  • надання батькам право вибирати (більшістю голосів для всіх паралелей для базової та старшої школи) 5- чи 6-дений навчальний тиждень для базової та старшої школи (5–11 класи), залишивши 5-денний навчальний тиждень для початкової школи (1–4 класи). При цьому для всіх працівників школи робочий тиждень залишити 5-денним;

  • встановлення верхньої межі для обсягу викладу змісту предмету (кількість друкованих знаків) на одну академічну годину окремо для таких 4 категорій навчальної літератури: математика, природничі дисципліни, технології, філологічні й гуманітарні дисципліни;

  • обмеження об'єму домашніх завдань часом на виконання в середньому до 20 хвилин на 1 академічну годину навчання у школі. Запровадження верхньої межі кількості знаків на ці 20 хвилин для кожної паралелі: спочатку орієнтовної, а потім (після проведення досліджень і публічного обговорення) обов'язкової;

  • передбачити адміністративні покарання (пониження кваліфікаційної категорії, заборону обіймати педагогічні та адміністративні посади):

   • для педагогічних працівників, що недотримуються граничних норм для домашніх завдань;

   • для адміністративних працівників, що не контролюють дотримання цих норм або ігнорують їх порушення.

 5. Розкриття для широкого загалу процесів формування завдань зовнішнього незалежного оцінювання і підведення підсумків вступної кампанії на бюджетні місця у вищих навчальних закладах. Технологію такого розкриття уже описано, а опис опубліковано.