Вибрані питання дискретної математики й теорії ігор
 1. Розширений алгоритм Евкліда.
 2. Числа Бернуллі.
 3. Код Грея.
 4. Ейлерові шляхи й цикли.
 5. Гамільтонові графи.
 6. Зворотний польський запис.
 7. Пошук найкоротшого шляху у зважених графах.
 8. Пошук і перебір остовних (каркасних) дерев у ширину й у глибину.
 9. Пошук точок сполучення.
 10. Пошук мінімальних остовних (каркасних) дерев у зважених графах.
 11. Пошук максимального потоку за допомогою алгоритму Форда — Фалкерсона.
 12. Пошук бінарного коду (дерева) з мінімальною вагою й обхід бінарного дерева.
 13. Побудова максимальної сполуки пар.
 14. Розв'язання задачі про призначення за допомогою угорського алгоритму Куна.
 15. Функціонал Шпраґе — Ґранді (Sprague & Grundy).
 16. Перелік графів і теорема Редфілда — Пойа (Redfield & Polya).

Детальний виклад теорії (в тому числі й суміжних питань) з прикладами і вправами подано, наприклад, таких підручниках.

 1. James A. Anderson (University of South Carolina, Spartanburg). Discrete Mathematics with Combinatorics. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07456 (у бібліотеці КУ ім. Б.Грінченка є переклад російською мовою: Джеймс А. Андерсон. Дискретная математика и комбинаторика. Издательский дом "Вильямс". Москва * Санкт-Петербург * Киев. — 2004. — 957 с.)

 2. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivers, Clifford Stein. Introduction to Algorithms. Second Edition. McGraw-Hill Book Company. Boston * Burr Ridge, IL * Dubuque, IA * Madison, WI * New York * San Francisko * St. Louis * Montreal * Toronto (у бібліотеці КУ ім. Б.Грінченка є переклад російською мовою: Томас Кормен, Чарльз Лейзерсон, Рональд Риверс, Клиффорд Штайн. Алгоритмы. Построение и анализ. Второе издание. Издательский дом "Вильямс". Москва * Санкт-Петербург * Киев. — 2007. — 1290 с.)

У поданих прикладах програм мовою Turbo Pascal використано динамічний розподіл пам'яті.