Порядок проведення
III етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з інформатики

Інформаційне забезпечення проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у місті Києві здійснено через сайт kievoi.ippo.kubg.edu.ua «Київські учнівські олімпіади з інформатики». Цей сайт містить таку інформацію:

Кожний учасник олімпіади може вільно знайомитися з цією інформацією. Якщо він не може зробити це самостійно, то керівник команди району зобов’язаний допомогти йому в цьому.

Передбачено, що учасник олімпіади протягом навчального року готується до участі в олімпіаді, у тому числі за матеріалами сайту:

Учні, імена та прізвища яких не вказано у заявках районів, брати участь у III етапі олімпіади можуть лише за погодженням з оргкомітетом і головою журі. Свою участь у III етапі олімпіади такі учасники мають погодити до 10 січня року проведення олімпіади.

О 9.30 у день проведення олімпіади учасникам олімпіади потрібно прибути у складі команди на місце проведення олімпіади. При собі мати учнівський квиток або паспорт, який подати:

З 9.40 до 10.00 учасник олімпіади робить таке.

 1. Знайомиться з чинним Порядком проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у місті (див. файл D:\Olimp\Doc\order.html), якщо він не зробив це завчасно.

 2. Перевіряє можливість роботи:

  • наявність середовищ програмування (див. далі перелік дозволених програмних засобів);

  • створення і запис файлів, компіляції програм у теці D:\Olimp\Work. Лише у ній (чи у її підкаталогах) учасник надалі безпосередньо створює, змінює та знищує файли. Інакше він втрачає право на заміну ПК у разі втрати коректності роботи програмного забезпечення.

 3. У теці D:\Olimp\Work створює робочу теку, назва якої (до 8 літер латиниці без розширення) — запис його прізвища. У цій робочій теці за допомогою додатку Windows Блокнот (Notepad) учасник створює файл contest.txt , який містить 6 або 7 рядків:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • район розташування навчального закладу;
  • номер навчального закладу (якщо відсутній, то абревіатура до трьох літер);
  • клас;
  • номер аудиторії і ПК (вказано на моніторі, 0 для вчительського);
  • контактний телефон та електронна адреса;
  • повна назва навчального закладу, якщо відсутній його номер.

  Наприклад:

  Знов'як Юрій Володимирович
  Печерський
  171
  11
  512A 0
  5536895 kievoi@yandex.ru
  Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер"

  Участь у ІІІ етапі (у тому числі створення файлу contest.txt чи підпис у протоколі наявності робіт про це див. далі)означає згоду учасника та його батьків на зберігання, опрацювання та оприлюднення відповідних даних.

  УФМЛ КНУ ім. Т.Шевченка не підпорядковано жодному управлінню освіти районної у місті Києві державної адміністрації, а підпорядковано Міністерству освіти й науки та Київському національному університету імені Тараса Шевченка. Тому у другому і третьому рядках contest.txt учням УФМЛ потрібно розташувати по 4 літери: УФМЛ.

  Номер телефону й електронну адресу учасник вказує для того, щоб отримати повідомлення про свою участь у відбірково-тренувальних зборах до IV етапу. Інакше він має самостійно відстежувати відповідне повідомлення на сторінці «Проведення і результати» сайту «Київські учнівські олімпіади з інформатики».

  У робочій теці учасник має залишити по закінченні туру крім описаного contest.txt лише тексти програм, які:

  • мають назви, вказані в умовах завдань;

  • мають розширення, передбачене програмними засобами за замовчуванням (порушення цієї вимоги не впливає на кількість балів, що присуджують за розв'язання завдання);

  • містять у першому рядку, починаючи з першої позиції, коментар щодо використаної мови програмування (див. далі перелік дозволених програмних засобів);

  • створюють потрібні вихідні файли або будують зображення на екрані згідно з умовою задачі й завершують роботу у відведений для цього час;

  • не взаємодіють з середовищем ОС за виключенням зчитування вхідних даних і запису вихідних даних згідно з умовою задачі;

  • використовують вхідні та вихідні дані з файлів, розташованих у поточній теці. Ці файли мають таку саму назву, що й текст програми, і розширення in та out відповідно для вхідних та вихідних даних (якщо інше не сказано в умові завдання);

  • не вимагають дій з боку членів журі для припинення своєї роботи;

  • використовують службові файли, надані журі, розташовані у поточній теці, якщо це передбачено умовою завдання.

  Якщо таке передбачено умовою завдання, то замість програми учасник має залишити результат опрацювання вхідних файлів, наданих журі і розташованих до початку виконання завдання у теці D:\Olimp\Doc.

 4. Повідомляє членам журі про свою готовність чи неготовність до роботи.

У разі відсутності потрібного програмного забезпечення на ПК, виділеному учаснику олімпіади, журі та організаційний комітет зобов’язані надати інший ПК з встановленими програмними засобами або встановити їх на ПК. При цьому час виконання завдання учасником подовжується на час затримки, зменшений на 15 хвилин (час, призначений на ознайомлення з завданнями туру). Таким самим чином враховують затримку внаслідок недоліків системного адміністрування.

Гарантований обсяг оперативної пам’яті та час роботи вказано в умові задачі. Дозволено користуватися лише програмами, наданими організаційним комітетом. Розширення файлів, компілятори (інтерпретатори) та параметри інтерпретації (перший рядок файла програми) мають бути такими:

розширення pas, компілятор FP (Free Pascal):
• параметри компіляції: -O -O2 %file
• коментар-ідентифікатор: { Free Pascal }
• файл завантаження: D:\Olimp\fp.bat

розширення cpp, компілятор GCC (С++):
• параметри компіляції: -O2 -static -lm %file -o %exe
• коментар-ідентифікатор: /* GCC */
• файл завантаження: D:\Olimp\cd.bat

розширення java, компілятор «Java»:
параметри компіляції: %file
параметри інтерпретації: %task

розширення py, компілятор «Python 3»:
• параметри інтерпретації: %file
• коментар-ідентифікатор: """ Python 3 """

розширення py, компілятор «Python 2»:
• параметри інтерпретації: %file
• коментар-ідентифікатор: """ Python 2 """

Примітка. Як і на IV (Всеукраїнському) етапі олімпіади, використання Java і Python не гарантує можливості набрати усі бали. Відповідальність за вибір програмного забезпечення покладено на учасника.

Внесення змін і доповнень у цей порядок може стосуватися лише використання версій програмних засобів або зміни переліку цих засобів.

О 10.00 учасникам роздають тексти завдань або облікові записи й паролі для взаємодії з системою прийому робіт online, наприклад, Ejudge В останньому випадку учасник одразу після отримання доступу до умов завдань повинен зберегти умови всіх завдань (наприклад, як сторінки html чи копії екрану) у робочу теку, щоб не залежати від примх роботи каналів зв'язку чи сервера. Тимчасові неполадки роботи каналів зв'язку чи сервера не є підставою для надання додаткового часу для виконання завдань.

У разі відсутності зареєстрованого учасника о 10 годині на призначеному йому робочому місці (біля ПК) голова організаційного комітету може передати це місце іншому учаснику. Наприклад, такому, що не потрапив у заявку від району. У цьому випадку учасник, який запізнився, стає в кінець загальної черги охочих взяти участь в олімпіаді, яким не було виділено місце на початок проведення.

Всі учасники отримують однакові завдання. Присудження місць проходить для кожної паралелі окремо. Перевіряти коректність вхідних даних не потрібно.

При тестуванні порівнюють вміст вихідних файлів, створених програмами учасників і автором завдання. Якщо в умові задачі не сказано інше, потрібно виконати такі технічні вимоги щодо вихідних файлів:

Ці технічні вимоги не є обов’язковими щодо вхідних файлів. Тому, наприклад, у програмі мовою Pascal потрібно використовувати операторами seekeoln і seekeof замість eoln і eof відповідно та вилучати при потребі зайві прогалини при зчитуванні даних.

Присудження 0 балів за відповідний тест без можливості подальшої апеляції спричиняється:

Не може бути предметом апеляції результат вибору системою тестування одного з кількох файлів, що мають відповідну назву з коректним замовленням компілятора.

При невиконаннi технiчних умов щодо вихiдних файлiв учаснику зменшують удвiчi кiлькiсть балiв за тест у разi успiшного його опрацювання. Таке зменшення здiйснюють на етапi перевiрки за допомогою спецiальної програми перевiрки.

При невиконанні вимог щодо файлу сontest.txt чи при некоректному замовленні компiлятора ніяких санкцій не передбачено. Але присудження додатної кiлькостi балiв при порушеннях щодо contest.txt і замовлення компілятора здiйснюють лише за умови подання апеляційної заяви учасника на iм'я голови журi (можна електронною поштою) з вказанням дiй, якi потрiбно зробити з файлом сontest.txt чи першим рядком коду програми.

У жодному разi журі не може змiнювати назви й розширення кодiв програм. Самi коди програм можна змiнювати лише долученням або змiною першого рядка, що мiстить лише коментар.

Перевірка взаємодії з системою тестування та дотримання технічних умов на прикладах тестових файлів з умови завдань можлива, якщо учасник ІІІ етапу олімпіади використає систему тестування, розташовану у теці D:/Doc/STS разом з інструкцією щодо налаштування. Обмеження за часом виконання у прикладах тестів може відрізнятися від того, що подане в умові і згідно з яким буде проведено перевірку.

Питання щодо роботи системи тестування приймають лише протягом перших 4 годин 30 хвилин виконання олімпіадного завдання, якщо у цей час немає питань щодо тлумачення умови.

Питання щодо тлумачення умови можна задавати у письмовій формі лише протягом перших 3 годин роботи, у разі використання системи прийому робіт online — згідно з обмеженнями на сервері. Але щонайменше протягом першої години виконання завдань. Відповідь на такі питання може бути лише такою: «так», «ні», «без коментарів». Останній варіант придатний для випадку, коли відповідь на питання дає можливість встановити алгоритм розв'язання задачі. Відповідь на щодо тлумачення умови дає лише голова журі або автор завдання.

У разі використання системи прийому робіт online учасник несе повну відпові­дальність за:

Не рекомендовано надсилати розв'язання протягом останніх 15 хвилин, призначених для цього. У разі надійної роботи системи прийому online підсумки олімпіади буде підбито лише за результатами її роботи. Інакше (наприклад, при тривалих неполадках серверів чи каналів зв'язку наприкінці проведення туру олімпіади) вміст робочих тек, які учасники залишили на своїх робочих місцях, буде перевірено у режимі offline. Тому, незважаючи на можливість перевірки online, учасники повинні дотримуватися усіх вимог даного порядку. У тому числі й тих, які стосуються взаємодії з системою перевірки STS чи Kgrader.

За хвилину до припинення роботи учасник знищує непотрібні для системи тестування файли і теки, після чого повідомляє про припинення роботи і показує члену журі чи представнику організаційного комітету відсутність зайвих файлів і тек.

До 15.00 учасники олімпіади повинні припинити виконання завдань і вийти з кабінетів.

У разі проведення олімпіади за завданнями МОН голова журі публікує на сайті kievoi.ippo.kubg.edu.ua роботи учасників та результати перевірки одразу після отримання їх від організаторів перевірки.

У разі проведення олімпіади за завданнями журі ІІІ етапу голова журі публікує на сайті kievoi.ippo.kubg.edu.ua архів тестових файлів до завдань туру з описом ідей розв’язання завдань туру одразу після отримання всіх робіт.

Учня позбавляють права участі в олімпіаді й відбірково-тренувальних зборах за:

До 21.00 дня проведення туру голова журі публікує на сайті kievoi.ippo.kubg.edu.ua результати перевірки робіт учасників.

Розгляд апеляцій проводять протягом одного з трьох днів після проведення останнього туру з 15.30 у приміщенні Київського університету імені Бориса Грінченка. Розгляд апеляції (крім тих, що стосуються коректності замовлення компілятора й наявності contest.txt) здійснюють лише у присутності учасника за його заявою у випадку проведення олімпіади за завданнями журі.

У разі проведення олімпіади з прийомом робіт і тестуванням у режимі online (хоча б на тестах з умови):

Зауваження щодо проведення олімпіади і тестування робіт учасників можна подати голові журі до 9.30 дня розгляду апеляцій електронною поштою за адресою rudykob@gmail.com або всьому складу журі безпосередньо на апеляції.

Склад учасників відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва до IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики визначають рішенням журі ІІІ етапу серед переможців III етапу одразу після проведення апеляції та присудження місць переможців.


Порядок проведення відбірково-тренувальних зборів
команди міста Києва
до IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

Кількість турів: згідно з рішенням керівника відборів — від 4 до 10.
Час проведення відбіркових турів: починаючи з 15.00.
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка (вул. М.Тимошенка 13Б).
Тривалість виконання завдань туру: 3 астрономічні години.
Завдання кожного туру містить умови 2 або 3 задач (до 5 при використанні завдань ІІІ етапу, наданих централізовано).

До проведення відбірково-тренувальних зборів на сайті kievoi.ippo.kubg.edu.ua розташовано:

Для завдань 1–18, які можна реалізувати Turbo Pascal'ем, обмеження на пам'ять складає 4 MB. Під час проведення відбірково-трену­вальних зборів керівник має право модифікувати тести, змінити розподіл балів за тести. Про внесені зміни він повідомляє безпосередньо перед перевіркою робіт учасників. Калібрування (визначення максимального часу виконання тестового завдання) здійснюють безпосередньо перед перевіркою. Результат такого калібрування для відбірково-тренувальних зборів може істотно відрізнятися від прийнятого для ІІІ етапу, бо відповідний множник для часу (порівняно з авторським розв'язанням) можна зменшити до 1,1 (цей множник дорівнює 3 для ІІІ етапу у більшості випадків). Керівник відбірково-тренувальних зборів може використати й невідомі наперед учасникам умови завдань згідно з рекомендаціями журі ІІІ етапу олімпіади поточного навчального року. Про таке своє рішення він повинен повідомити учасників ще до початку проведення відбірково-тренувальних зборів.

Вибір задач здійснюють за допомогою програми випадковим чином.

На учасників відборів поширюються всі положення Порядку проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики за виключенням такого:

Склад команди на IV етап олімпіади формують таким чином (пріоритетність — у порядку перерахування):

Підведення підсумків — одразу після проведення останнього туру. У цей день голова журі публікує результати відбірково-тренувальних зборів на сайті «Київські учнівські олімпіади з інформатики» http://kievoi.ippo.kubg.edu.ua. Якщо протягом 10 годин після цього хоча б один член журі звернеться до нього (особисто, телефоном чи електронною поштою) з вимогою переглянути опубліковані результати відбірково-тренувальних зборів, то голова журі публікує на сайті оголошення про засідання журі і повідомляє всіх членів журі. Інакше результати відбірково-тренувальних зборів вважають остаточними.