Завдання № 18
відбірково-тренувальних зборів
команди міста Києва

1. Вписане коло

Завдання
Створити програму circle.*, яка для натурального радіуса вписаного кола знайде натуральні сторони трикутника.

Вхідні дані
Файл circle.in містить лише одне натуральне число — радіус вписаного кола, який не перевищує 180.

Вихідні дані
Файл circle.out містить натуральні довжини сторін трикутника: у порядку незростання довжин по одному варіанту в одному рядку. Варіанти впорядкувати таким чином: найбільша сторона не зростає, а для сталої найбільшої сторони середня сторона спадає.

Приклад

circle.incircle.out
2
29 25 6
20 15 7
17 10 9
13 12 5
10 8 6

2. Многоґранник
Всі ґрані многоґранника — правильні многокутники. Кількості ґраней і ребер не перевищують відповідно 20 і 36. Всі ґрані многоґранника занумеровано послідовними натуральними числами, починаючи з 1. Ребра також занумеровано послідовними натуральними числами, починаючи з 1. При цьому менший номер суміжної ґрані не спадає, а для сталого меншого номера суміжної ґрані більший номер зростає. Для правильного 4-ґранника перелік у такому порядку пар суміжних ґраней має вигляд (1;2), (1;3), (1;4), (2;3), (2;4), (3;4).

Завдання
Створити програму polyedr.*, яка зобразить розгортки многоґранника на екрані монітора.

Вхідні дані
j-ий рядок файлу polyedr.dat містить повний перелік номерів ґраней, що мають з j-ою ґранню спільне ребро.

Файл polyedr.res містить дані про розгортки многоґранника — по одному рядку на кожну розгортку, в якому перераховано номери нерозрізаних ребер для відповідної розгортки.

Кожний рядок файлу polyedr.ver взаємно однозначно відповідає вершині много­ґранника й містить номери всіх ґраней, що сходяться до цієї вершини (містять цю спільну вершину).

Вихідні дані
Зображення розгортки многоґранника для кожного рядка вхідного файлу polyedr.res має бути таким: чорному тлі білі лінії-ребра, з точністю до 5% на весь екран монітора, з точністю до 5% єдиним масштабом по вертикалі й горизонталі, у центрі зображення кожної ґрані — її номер, у лівому верхньому куті екрану — номер зображення, який знаходиться поза зображенням розгортки. При натисканні клавіші Enter здійснюється перехід до наступної розгортки, а після останньої розгортки програма припинить роботу. Ґрань 1 зображено так:

Приклад

polyedr.datpolyedr.verpolyedr.resзображення («неґативи»)
2 3 4
1 3 4
1 2 4
1 2 3
1 2 3
1 2 4
1 3 4
2 3 4
1 2 3
1 2 5


Зауваження щодо програмної реалізації
Для зручності наочної перевірки «у ручному режимі» назви вхідних файлів потрібно вказати на початку коду програми.