Завдання № 34 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва
Завдання № 34
відбірково-тренувальних зборів
команди міста Києва


за матеріалами ІІІ (міського) етапу 2017 року

1. Ламана

Максимальна оцінка: 100 балів
Обмеження на час: 0,15 сек.
Обмеження на пам’ять: 256 MБ
Вхідний файл: polyline.in
Вихідний файл: polyline.out
Програма: polyline.*

Завдання
На площині позначено кілька точок. Якщо це можливо, побудуйте замк­не­ну ламану без самоперетинів, що проходить через усі ці точки і не має відмін­них від них вершин.

Вхідні дані
У першому рядку вхідного файлу задано кількість точок n, 3 ≤ n < 2017. У n наступних рядках вказано по дві координати кожної точки: абсцису та ординату відповідно. Повторення точок немає. Всі координати — цілі числа, що за модулем не перевищують 10 000.

Вихідні дані
Якщо побудувати потрібну замкнену ламану неможливо, вивести 0. інакше вивести порядок, у якому задані точки розташовано на ламаній, тобто порядок обходу всіх цих точок, починаючи з довільного місця і в довіль­ному напрямку. Нумерація точок почи­нається з одиниці. Ламаних, що задовольняють умову, може бути кілька. Достат­ньо знайти хоча б одну.

Приклад

polyline.inpolyline.in
7
1 0
-1 -1
1 1
-1 1
0 0
1 -1
0 -1
2 4 3 1 6 5 72. Печери

Максимальна оцінка: 100 балів
Обмеження на час: 5 сек.
Обмеження на пам’ять: 128 MБ
Вхідний файл: caves.in
Вихідний файл: caves.out
Програма: caves.*

Пер Ґюнт, герой п’єси норвезького письменника Генріка Ібсена, потрапив у полон короля тролів. Щоб визволитися, Пер Ґюнт повинен перемогти у грі, яку король пропонує своїм бранцям. Правила гри такі:

Завдання
Визначити Nw, pmax, pmin — відповідно кількість різних виграшів, найбільший і найменший виграші.

Вхідні дані
Перший рядок файлу містить десяткові записи натуральних чисел m, l, де m ≤ 60. Кожний з наступних 10 рядків містить по 10 цілих чисел — нулів або одиниць. При 1 ≤ j, k ≤ 10: якщо k-те число (j + 1)-го­ рядка файлу дорівнює 1, то з j-ої­ печери можна потрапити безпосередньо до k-ої печери і навпаки. Інакше це зробити неможливо. Кожний з наступних m рядків містить по 10 невід’ємних цілих чисел. При 1 ≤ jm і 1 ≤ k ≤ 10: k-те число (j + 11)-го рядка — кількість монет, які отримує гравець як винагороду за перебування у j­-ий день у k-ої печері. Останній (m + 12)-ий­ рядок містить у поряд­ку спадання l різних цілих невід’ємних «королів­ських чисел», кожне з яких менше від 264. Останнє число у цьому рядку — нуль.

Вихідні дані
Єдиний рядок файлу має містити десяткові записи трьох чисел: Nw, pmax, pmin. Якщо Nw = 0, то pmax = pmin = 0. Відомо, що pmax < 264, l + Nw ≤ 106.

Приклад

caves.incaves.out
2 2
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
4 5 6 0 0 0 0 0 0 0
7 0
2 9 5